Közlemény


A Budapest Környéki Törvényszék a 15.P.20.623/2019/3. sorszám alatt kibocsájtott jogerős bírósági meghagyásában megállapította, hogy az Arašid spol. s r.o. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek alábbi kikötései valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal érvénytelenek:

„A Vevő fogyasztó és az Eladó között ezen Szerződési Feltételekben nem tárgyalt jogviszonyait a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének fogyasztó védelméről szóló Tt. 40/1964, Tt. 102/2014. számú törvény rendelkezései határozzák meg.”
(ÁSZF 1. pontjában)

„Szerződést –természetes személy Vevő esetén- a legalább 14. életévét betöltött Vevő köthet.”
(ÁSZF 2. pontjában)

„Vis major vagy az információs rendszerben álló zavar esetében, az Arašid spol. s r.o. nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért.”
(ÁSZF 8. pontjában)

„A terméken égés, törés, rozsda, repedés vagy egyéb látható fizikai sérülés.”
(ÁSZF 12. pontjában)

„Az Eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására.”
(ÁSZF 15. pontjában)